Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

Patron

 KALENDARIUM ŻYCIA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

•Jest 14 września 1947r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu przyszedł na świat Jerzy . jego rodzice Marianna i Władysław prowadzili gospodarstwo rolne.

•Od 1961 roku Jerzy uczy się w liceum w Suchowoli. W szkole nauczyciele charakteryzowali Go jako ucznia przeciętnie zdolnego ale ambitnego. Typ samotnika. Od dzieciństwa był ministrantem. O tym, że odpowiedział na powołanie kapłańskie, powiadomił w czasie balu maturalnego.

•W 1965 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

•W latach 1966 - 68 został wcielony do wojska i odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach.

•Jest rok 68 – po powrocie z wojska kleryk Jerzy ciężko zachorował. Odtąd do końca życia będzie borykał się kłopotami zdrowotnymi.

•28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym zapisał znamienne słowa: "Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc".

•Od 1972 roku ks. Jerzy pełnił posługę kapłańską w parafiach: p.w. Św. Trójcy w Ząbkach i p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz p.w. Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. W posłudze duszpasterskiej szczególnie upodobał sobie pracę z dziećmi i młodzieżą.

•W roku akademickim 1979/80 pracował w Duszpasterstwie Akademickim

Św. Anny. Prowadził konwersatorium dla studentów medycyny.

•Z końcem roku 1978 ks. Jerzy został mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Odtąd co miesiąc odprawiał Mszę Święte  w kaplicy Res Sacra Miser. Dzięki Jego zaangażowaniu te modlitewne spotkania stworzyły wspólnotę formacyjną łączącą bardzo wielu ludzi, szczególnie pielęgniarki. To oni między innymi organizowali - w 1979 r. – ochotniczą służbę medyczną w czasie I Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.

•W styczniu 1979 roku kłopoty ze zdrowiem nasiliły się. Ks. Jerzy zasłabł w czasie odprawiania Mszy Świętej. Po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu nie wrócił już do zwyczajnej pracy wikariusza.

•Od 20 maja 1980 r. ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego, była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki. Jako rezydent prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W październiku 1981 r. został mianowany diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia przy ul. Elekcyjnej 37. Co tydzień będzie odprawiał Mszę Święte w kaplicy, którą sam po części urządził.

•Niedziela 31 sierpnia 1980 r. Czasem przełomu w życiu ks. Jerzego stało się lato 1980 r. Delegacja strajkujących hutników prosi Księdza Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Kapelan Księdza Prymasa przyjechał do kościoła Św. Stanisława Kostki. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z ks. Jerzym. O godz. 10.00, co niedziela, odprawiał dla nich Mszę Św. Spotykał się z nimi regularnie, co miesiąc. Zorganizował Swoistą "szkołę" dla robotników. Prowadził dla nich katechezę, ale tak że poprzez cykle wykładów chciał pomóc im zdobyć wiedzę z różnych dziedzin - historii Polski i literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych. Do ich prowadzenia zapraszał specjalistów. Uczestnicy tych niezwykłych zajęć- robotnicy z największych warszawskich fabryk - mieli specjalne indeksy, a nawet zaliczali kolokwia.

•Ks. Jerzy Popiełuszko uczestniczył we wszystkim, co było radości czy smutkiem hutników. 25 kwietnia 1981 r. odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru "Solidarności" Huty "Warszawa".

•Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popiełuszko organizuje liczne działania charytatywne. Wspomaga ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy

w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Organizuje również rozdział darów, które są przywożone z zagranicy.

•Od 28 lutego 1982 r. celebruje Msze św. za Ojczyznę i wygłasza kazania patriotyczno - religijne (było ich razem 26), w których - przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła - interpretuje moralny wymiar bolesnej współczesności.

•We wrześniu 1983 roku ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników Huty "Warszawa" na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę w trzecią niedzielę września.

•Działalność Księdza Jerzego sprawia, że staje się On celem niewybrednych ataków władz. Mnożą się zdarzenia, mające służyć zastraszeniu powszechnie szanowanego kapłana, także poprzez powodowanie zagrożenia jego życia. Dwukrotnie włamano się do jego mieszkania, nieustannie śledzono, niszczono samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy. Dwukrotnie Ksiądz Popiełuszko uczestniczył w wypadkach samochodowych.

•To rozpoczęło wyjątkowo trudny czas w Jego życiu. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Raz aresztowany, uwolniony po interwencji Kościoła. Został oskarżony, ale uwolniony od kary na mocy amnestii z 1984 r. Przez wszystkie te dni towarzyszyła mu modlitwa i pomoc ks. Teofila Boguckiego, biskupów warszawskich, przyjaciół i parafian.

•19 października 1984 powracający z Bydgoszczy ks. Jerzy zostaje uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW.

•30 października z zalewu we Włocławku wyłowiono zwłoki kapłana. O uprowadzenie, torturowanie i pozbawienie życia ks. Popiełuszki oskarżono i skazano Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego.

•8 lutego 1997 roku rozpoczął się archidiecezjalny proces o beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż patron ks. Jerzy Popiełuszko jest postacią,

która

 

•Reprezentuje uniwersalne wartości, z którymi może identyfikować się każdy;

•Zwraca uwagę na wartości bliskie społeczności lokalnej, gdzie wiara jest bardzo

mocno zakorzeniona w kulturze, a postać księdza jest powszechnie znana;

•Wzmacnia poczucie wspólnoty narodowej, państwowej, religijnej i kulturowej;

•Pozwala rozwijać w młodym człowieku takie cechy jak: dobro, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, empatię, poczucie wspólnoty;

•W sposób praktyczny pokazuje, czym jest wolność, patriotyzm, prawa człowieka i obywatela. Zatem działalność i wartości, którymi się kierował ksiądz Jerzy Popiełuszko, są godne naśladowania również przez człowieka XXI wieku.

Zatem działalność i wartości, którymi się kierował ksiądz Jerzy Popiełuszko, są godne naśladowania również przez człowieka XXI wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Vulcan

Vulcan