Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

Kształcenie na odległość

Utworzono dnia 25.03.2020

 

Kształcenie na odległość – Nauczyciele- Uczniowie- Rodzice

Od 25 marca do 10 kwietnia pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek niezbędne jest przygotowanie rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, dostępnych stronach dla nauczycieli, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów TVP i Polskiego Radia. "W przypadku przedszkoli i uczniów klas I i III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu" .

Wychowawcy przekażą uczniom i rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Przekazywanie materiałów do realizowania w poszczególnych klasach zakresu treści nauczania odbywać się będzie za pomocą e-dziennika.

Sposobu dokumentowania realizacji zadań to logowanie się na e-dzienniku według planu zajęć zamieszczanie w zakładce prace zadania.

Każdy nauczyciel ustala godziny konsultacji z rodzicami i uczniem oraz przekazywanie informacji podaje do wiadomości na e-dzienniku.

Zadania nauczycieli

Zadania nauczycieli związane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciel:

1. odbiera od dyrektora jednostki  informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2. współpracuje z dyrektorem jednostki, innymi nauczycielami, uczniami,  rodzicami w zapewnieniu uczniom potrzeb edukacyjnych i ich możliwości psychofizycznych, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

3. współpracuje z innymi nauczycielami przy ustalaniu przez dyrektora jednostki, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

  • możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

4. współpracuje z dyrektorem jednostki i z innymi nauczycielami, przy ustalaniu przez dyrektora tej jednostki sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5. wskazuje dyrektorowi jednostki, we współpracy z innymi nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;

6. zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji w formie i terminach ustalonych z dyrektorem jednostki;

7. ustala z dyrektorem jednostki i innymi nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.

Szanowni nauczyciele, uczniowie i rodzice,

Czas, z którym przyszło Nam się zmierzyć nie jest łatwy wymaga od Nas wielu nowych wyzwań, wszyscy musimy wykazać się współpracą, cierpliwością.

Życzę wszystkim powodzenia.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 16

W poprzednim tygodniu: 68

W tym miesiącu: 84

W poprzednim miesiącu: 287

Wszystkich: 5030