Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

"Z kulturą mi do twarzy"

 „Z kulturą mi do twarzy”

międzynarodowy projekt edukacyjny

Imię i nazwisko autora projektu

Marcysiak Paulina

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

 Aszendorf Agnieszka

Grzesiak Beata

Lato Jolanta

 Projekt przeprowadzony zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program  przeprowadzony zostanie w klasach I, II, III Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w  Kolechowiecach

W  projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie tych klasy.

 Projekt pedagogiczny realizowana będzie od 4 października 2021r.   do  31 maja 2022r.

Cel projektu: Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe: - promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką - współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Vulcan

Vulcan